Bod č. 3

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.