BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou finančnou kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta Bratislavy zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.