Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, Ing. Kataríne Kullovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.