Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.