Bod č. 2

Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing - Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ / „Mestské dielne-Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.