Bod č. 18

Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 151,19 m2 v stavbe súpis. č. 242 na pozemku parc. č. 315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.