Bod č. 14

Návrh na zmenu bodu C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 924/2012 zo dňa 13. 12. 2012 – pravidelná informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.