Bod č. 7

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor “ – Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.