Bod č. 6

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Občianske združenie Jumping Jou ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.