Bod č. 2

Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19.0 mil. Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.