Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359 a parc. č. 17360/1 RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.