Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1 spoločnosti ACS 5, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.