Bod č. 34

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, č.572/2016 zo dňa 30.06.2016, č.934/2017 zo dňa 27.09.2017, č. 935/2017 zo dňa 27.09.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.