Bod č. 31

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č.1,2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Fraňa Kráľa 21, v podiele 404/2000


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.