Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 22, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.