Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 12290/1 a parc.č. 12290/12, spoločnosti PBL, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.