Bod č. 28

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č.1 v bytovom dome Budovateľská 7, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.