Bod č. 24

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010, časť C, bod 1. zo dňa 25.03.2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.