Bod č. 23

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.