Bod č. 20

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 3737/20 a parc.č. 3737/21, Sokolská ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.