Bod č. 2

Vyhodnotenie verejného pripomienkovacieho konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.