Bod č. 5

Návrh na schválenie nájmu 25m bazéna na Plavárni Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.