Bod č. 24

Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.