Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k.ú. Vajnory, parc.č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.