Bod č. 6

Návrh na zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.