Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Jarovce, parc.č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.