Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 3150/12 a parc.č.3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.