Bod č. 17

Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.