Bod č. 16

Návrh na vypustenie bodu 12.1.1. z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavyč.879/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým sa schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.