Bod č. 15

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.195/2015 zo dňa 24.-25.06.2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.