Bod č. 14

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28.04.2016, č. 572/2016 zo dňa 29.06.2016-30.06.2016, č. 934/2017 zo dňa 27.09.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.