Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 5393/1 a parc.č.5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA-MG spol.s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.