Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4620/4, parc.č.5211/3, pre spoločnosť VI GROUP Starý háj s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.