Bod č. 14

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21709, spoločnosti DXT Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.