Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č.21801, parc.č. 21800, parc.č.218797 a parc.č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.