Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.