Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka – Jantárova cesta, parc.č. 4691/35, Františkovi Majtánovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.