BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 21

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 15140/72 a parc.č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.