BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.