Bod č. 8

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.