Bod č. 6

Návrh na schválenie podmienok zverenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava, za účelom prevádzkovania bufetu – parc.č. 2741, k.ú. Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.