Bod č. 5

Návrh na schválenie podmienok zverenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava, za účelom prevádzkovania bufetu – parc.č. 2875 a 2742/5, k.ú. Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.