Bod č. 33

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.