Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí nebytových priestorov v prevádzkovej budove sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.