BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc.č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.