BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Devín, parc.č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.