Bod č. 9

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.