Bod č. 7

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.