Bod č. 18

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.