Bod č. 17

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri Kríži z účtovnej evidencie Domova pri Kríži


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.